Rubicon Painting No. 03

Av Olav Christopher Jenssen (2019)

Om kunstverket

Maleriene "Rubicon Paintings" kommer fra en serie som Jenssen har arbeidet med siden 2018, og i disse verkene oppsummeres mye av det rike vokabularet som han har utforsket de siste 30 årene. De kan nesten minne om tett vevde og appliserte tekstile kunstverk, som med pastose penselstrøk og skimrende slør av jordfarger, inviterer oss inn i et uendelig og drømmeaktig rom. Tegninger i bildeflaten slynger seg over og under utbrudd av farger og lys som bringer tankene til eventyrlige landskap og hemmelige undervannsverdener med et nettverk av linjer som flyter i hverandre fra bilde til bilde.

Olav Christopher Jenssen

Les mer...

Relaterte artikler