Uten tittel

Av Ernst Aschenbach

Om kunstverket

Bildet er gitt i gave til Lunner helse og omsorgssenter, de skriver:

Harestua 21.desember 2020

Erling Aschenbachs maleri, naturbilde

Anna f. Ryen og Harald Furuberg, Oslo, kjøpte maleriet antakelig i mellomkrigstiden. Det ble kjøpt på «avbetaling», se «regnskap» bak på maleriet. Det var en viss status å ha maleri av Aschenbach i stua. Maleriet ble så arvet av deres datter, Aslaug, gift med Finn Aslaksrud. Maleriet hang i deres leilighet på Sinsen i Oslo inntil de døde. Deres datter, Eva Bogstad, overtok leiligheten og leide den bort. I den forbindelse ble maleriet stuet bort i kjellerboden. Eva Bogstad, som for øvrig er Inger Helenes tremenning, solgte så leiligheten til vår sønn, Pål-Magnus Lunner. Når han solgte leiligheten, måtte boden ryddes for alt innhold. Noe av det han ryddet ut, ble plassert på et lagerrom i låven vår. Inger Helene oppdaget ved en tilfeldighet maleriet og kikket på signaturen. Det var en kjent maler og et pent bilde, dermed ble maleriet tatt med inn og hengt opp. I ettertid har vi flyttet inn i et mindre hus, og vi har ingen god plass til å henge maleriet. Vi kom så i kontakt med Ellen Reksterberg, som har stått for utsmykningen på det nye omsorgssenteret. Hun fattet interesse for maleriet, og mente det ville bli fint på omsorgssenteret. Vi er takknemlige for at maleriet kan få en plass der. Pål-Magnus og hans kone Ragnhild vil ikke beholde maleriet. Det er også klarert med Eva Bogstad at maleriet gis til Lunner helse- og omsorgssenter. Vi synes det er hyggelig å gi maleriet til Lunner helse- og omsorgssenter. Ekstra stas er det at det viser seg å bli en del av samlingen til Aschenbachs malerier. Vi håper det vil glede beboere, pårørende, besøkende og ansatte. Maleriet hadde en liten skade og trengte rens før det ble gitt bort. Reparasjon og rens er utført av malerikonservator Anne Milnes, Årvoll gård. Med vennlig hilsen Inger Helene F Lunner og Arne Øystein Lunner

Ernst Aschenbach

Les mer...

Relaterte artikler