Vassjø

Om kunstverket

Vassjø beskrives som Norges største kransalgesjø og er en av de mest intakte og velutviklede med hensyn til denne innsjøtypen. Verdien på kalksjøen er definert som svært viktig på nasjonalt nivå og vi har et spesielt ansvar for å ta vare på innsjøen og artene der. Vassjø er en utvalgt naturtype kalksjø fordi den har et naturlig høyt kalkinnhold (>20mg Ca/l) som gir grunnlag for at sjeldne vekster gror fram og trives.

Hva er kransalger? Kransalge er en grønnalge som trives i kalkholdig vann. Algene er festet til bunnen med lange «tråder» og størrelsen på algene kan variere mye, fra få centimeter til godt over én meter. Vassjø er en kalksjø hvor det finnes kransalger.

Les mer om kalksjøer: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/kalksjoer/ Les mer om Kransalger: https://snl.no/kransalger

Relaterte artikler