Om Samlingen

Lunner kommune eier betydelige mengder med kunst, blant annet en samling av kunstneren Erling Merton innkjøpt tidlig på 1970-tallet. Når nytt helse- og omsorgssenter skulle utsmykkes ble det vedtatt at Merton-samlingen skulle flyttes dit, for å gjøre den mer tilgjengelig for publikum. Det nye helse- og omsorgssenteret skulle også utsmykkes med annen og ny innkjøpt kunst. I denne forbindelse ble det aktuelt å få til en registreringsordning for kunsten.

Kommunen har ikke tidligere hatt et samlet registreringssystem for den kunsten de eier, derfor har kommunen nå tatt i bruk det systemet du sitter og ser i. Vi har alt registrert mye inn i systemet, men det vil ta tid, databasen vil derfor både bli utvidet og endret fremover.

I dette systemet kan vi også registrere andre ting som kan være av interesse for publikum, som for eksempel kulturminner, natur av spesiell art mm.

Så velkommen inn til å utforske det vi har lagt inn. Vi setter stor pris på om du gir oss tilbakemeldinger, særlig om du finner feil, har tips eller mer informasjon om enkelt oppføringer eller du har andre ting du mener vi bør ta inn her.